Revidert av Telenor

April 17, 2024

Revidert av Telenor

Vi har nylig gjennomgått en omfattende revisjon av Telenor, med spesielt fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS), samt effektive rutiner og prosedyrer.
 
Under revisjonen ble Geokontroll nøye vurdert med tanke på deres administrative praksis og operasjonelle utførelse. Å bli revidert av en anerkjent aktør som Telenor er en anerkjennelse av Geokontrolls forpliktelse til å opprettholde høye standarder innen sitt arbeid. Vi setter stor pris på muligheten til å bli revidert av Telenor. Det gir oss verdifulle tilbakemeldinger på vår administrative praksis så vel som vårt feltarbeid. Å dele erfaringer og kunnskap er kjerneelementer i vår tilnærming, og denne revisjonen har bidratt til å styrke vår forpliktelse til kontinuerlig forbedring. Vi i Geokontroll har alltid vært forpliktet til å levere tjenester av høy kvalitet, og ser på revisjoner som en mulighet til å ytterlige forbedre oss. Vi tror på at kvalitet kommer av å alltid ønske om å forbedre seg.
 
Denne revisjonen av Geokontroll av Telenor understreker begge selskapenes forpliktelse til å sikre at deres operasjoner er i samsvar med høyeste standarder for kvalitet, sikkerhet og bærekraft. Geokontroll ser frem til å fortsette sitt samarbeid med Telenor og andre partnere mens de fortsetter å forbedre sine tjenester og bidra til bransjens utvikling.
 
For mer informasjon ta kontakt med oss.