Internkontroll

Internkontroll utføres jevnlig for å se til at våre kontrollører har det fokus og tilstedeværelse som kreves for å utføre kvalitetsarbeid.

Vårt selskap er Norges
ledende innen Stolpekontroll

Vi leder an innen stolpekontroll i Norge, med over 20 års ekspertise. Vår dedikasjon til kvalitet og sikkerhet gjør oss til bransjens standard. Gjennom avansert teknologi og systematisk tilnærming sikrer vi pålitelige strukturer og en tryggere fremtid. Velg oss som din partner for ledende tjenester innen råtekontroll, linjebefaring og HMS & kvalitetssikring for stolper.

Sidemannskontroll

Vi utfører registreringskontroll på alle våre jobber for å verifisere at registreringen utføres på den måten vi har avtalt med kunden – og for å luke bort evt. feil eller mangler før leveranse. Dette gjøres ved at man underveis i jobben tar ut en excel rapport (eller ser igjennom bilder) og går igjennom registrerte egenskaper/dokumentasjon. Disse egenskaper/dokumentasjon skal samsvare med kundens ønsker til både nøyaktighet, utførelsesmetode og grad av kvalitet. Kontrollen utføres regelmessig og underveis i større jobber (for å unngå følgefeil), samt en gang før endelig leveranse. I mindre jobber utføres kontrollen en gang før leveranse.

Internkontroll

Internkontroll utføres jevnlig for å se til at våre kontrollører har det fokus og tilstedeværelse som kreves for å utføre kvalitetsarbeid. En internkontroll gjøres ved at fagansvarlig eller kvalitetsansvarlig “går etter” arbeidet til kontrollør på en ferdigstilt / snart ferdigstilt jobb. Her velger man forskjellige områder i jobben og utfører etterkontroll av arbeidet som er gjort. Man ser etter at rutiner er fulgt og at alle evt. avvik er registrert inn. Det gåes mange områder (stikkprøver), samt arbeid fra forskjellige dager, for å få en forståelse av helheten i arbeidet som er utført. Hvis det oppdages at det ikke er utført arbeid etter den kvalitet vi ønsker, blir kontrolløren bedt om å gå deler av jobben – eller i verste konsekvens (ved grove feil), hele jobben på nytt. Resultatet av denne jobben forteller oss at vi leverer et godt produkt, men er samtidig viktig for å opprettholde denne standarden og å luke bort (og lære av) de feilene som oppdages.

Registreringskontroll

Da den tradisjonelle formen av sidemannskontroll allerede er dekket i gjennom vår registrerings -og internkontroll, tenker vi litt annerledes i forhold til “sidemanns”. Vi benytter den som et ledd og supplement i kompetanseheving. Kontrollørene gjentar arbeidet til en annen kontrollør og sammenligner rapporteringen med sin egen. Ved å se hvordan andre utfører råte- og tilstandskontroll, hva de fokuserer mest på, samt hvordan (og hvor nøye) dette registreres – gis man et inntrykk på om man er grundig nok i sitt eget arbeid. Formålet er i så måte like mye å lære av hverandre, som å «se etter feil».

REFERANSE

"BLABLABALABLA"

Construction Photos
TEST

TEST

"I will let my mum know about this, she could really make use of Ruc company! Thanks to the company of professionals!!! I will recommend you to my colleagues."

Construction Photos
Jacob Jones

Lovely Customer

"I love Ruc company. Needless to say we are extremely satisfied with the results. Ruc impressed me on multiple levels. Thanks to the company of professionals!!!"

Construction Photos
Emily Blunt

Lovely Customer