Råtekontroll av Trær

Det skal alltid borres i treet nok antall ganger for å avdekke råte.

Vårt selskap er Norges
ledende innen Stolpekontroll

Vi leder an innen stolpekontroll i Norge, med over 20 års ekspertise. Vår dedikasjon til kvalitet og sikkerhet gjør oss til bransjens standard. Gjennom avansert teknologi og systematisk tilnærming sikrer vi pålitelige strukturer og en tryggere fremtid. Velg oss som din partner for ledende tjenester innen råtekontroll, linjebefaring og HMS & kvalitetssikring for stolper.

Råtekontroll av trær

Råtne trær kan utgjøre en alvorlig risiko for sikkerheten og skader på eiendom. Hos Geokontroll forstår vi viktigheten av å oppdage å behandle råte tidlig for å forhindre mulig farlige situasjoner.

 

Hvorfor Råtekontroll av trær?

Ved og kontrollere råte i trær kan vi forebygge farlige situasjoner. Råtne trær kan være ustabile og utgjøre en reell fare for personer og eiendom i nærheten. Ved å oppdage og behandle råte tidlig kan vi bidra til å unngå farlige situasjoner som fallende trær. Dette kan redde liv!
Ved å utføreråtekontroll kan vi bidra til å forhindre skader og unngå kostbare reparasjoner.

Vi kontrollerer trær nær deg for eksempel:

-         Skoler

-         Barnehage

-         Klatreparker

-         Borettslag

-         Arbeidsplassen

-         Skiheis

-         Parker

-         Offentlige badeplasser

-         Andre steder med trær

Ta kontakt med et uforpliktende møte!

Råtekontroll: Klatreparken, Drammen Skisenter

På Drammen skisenter gjennomførte vi grundig råtekontroll av trær, inkludert dette treet i klatreparken. Etter å ha avdekket råte, ble treet trygt fjernet, og resultatet taler for seg selv. Dette er en klar demonstrasjon av viktigheten av råtekontroll for å sikre trygghet og bevare trivselen i utendørsområder som dette. Besøk vår nettside for mer informasjon om våre tjenester innen råtekontroll av trær.

REFERANSE

"BLABLABALABLA"

Construction Photos
TEST

TEST

"I will let my mum know about this, she could really make use of Ruc company! Thanks to the company of professionals!!! I will recommend you to my colleagues."

Construction Photos
Jacob Jones

Lovely Customer

"I love Ruc company. Needless to say we are extremely satisfied with the results. Ruc impressed me on multiple levels. Thanks to the company of professionals!!!"

Construction Photos
Emily Blunt

Lovely Customer