Miljøfyrtårn resertifisering

June 14, 2024

Resertifisering i Miljøfyrtårn

 

Etter tre år som sertifisert Miljøfyrtårn har Geokontroll AS gjennomført en vellykket resertifisering. Sertifiseringsprosessen gikk smertefritt, og virksomheten fikk gode tilbakemeldinger fra sertifisøren.
Resertifiseringen ble gjennomført av Rune Drægni, som var svært imponert over det han så. "Dere har gjort en fantastisk jobb. Jeg var imponert over dokumentasjon, rutiner og engasjement," uttalte han. Denne anerkjennelsen er et bevis på den dedikasjonen og innsatsen som er lagt ned for å opprettholde miljøstandarden.
I løpet av de siste tre årene har Geokontroll AS jobbet målrettet for å sikre at miljøkravene overholdes. Gjennom grundig dokumentasjon og solide rutiner har vi klart å opprettholde standarden satt av Miljøfyrtårn.
Engasjementet for bærekraft har vært en drivkraft i arbeidet. Hele organisasjonen har vært involvert i prosessen, og resultatene viser dette.
Med resertifiseringen i boks ser Geokontroll AS frem til å fortsette sitt miljøarbeid. Vi er forpliktet til å videreføre våre gode rutiner og stadig finne nye måter å forbedre våre miljøprestasjoner på.
Denne suksessen er en påminnelse om viktigheten av kontinuerlig arbeid med miljø og bærekraft. Ved å være et Miljøfyrtårn viser Geokontroll AS at det er mulig å drive en virksomhet på en måte som både er lønnsom og miljøvennlig.