Inrapportering Miljøfyrtårn 2023

May 1, 2024

Inrapportering Miljøfyrtårn 2023

Gjennomførte tiltak

Vi har implementert en rekke tiltak for å redusere vår miljøpåvirkning og fremme bærekraft.
  • Elektrisk tjenestebil
  • Digitalisering av kontrakter, E-signatur
  • Redusere reiser for møter ved hjelp av videokonferanse
Miljømålene våre er tilgjengelig for de som ønsker det.

Resultater

Vi valgte i 2023 å kjøpe elektrisk tjenestebil fremfor fossilt brennstoff.
Vi valgte digitale møter fremfor fysiske der det er hensiktsmessig.
Underentreprenører bruker elektrisk sparkesykkel der det er hensiktsmessig slik at vi minimerer miljøbelastningen.

Klimaregnskap

Som en del av vår forpliktelse til bærekraft, fører vi et detaljert klimaregnskap som viser våre utslipp og de tiltakene vi har gjennomført for å redusere dem. Vårt klimaregnskap for det siste kalenderåret er tilgjengelig for de som ønsker å se det.