Revisjon fra Elvia

May 13, 2022

Elvia er en kunde av oss, og gjennomført en revisjon av oss som firma. Dette er noe vi tar veldig seriøst, og ønsker alltid å ha noe å strekke oss etter,
samtidig som systemene våres får en bekreftelse på at det fungerer, og er bra nok for kunden. I dette tilfelle var det en HMS revisjon.
HMS er noe Geokontroll setter svært høyt fordi det berører oss i alt vi gjør.

Noe som ble sagt i sammendraget var:

Gjennomført KHMS revisjon av Geokontroll AS viser at selskapet har et tilfredsstillende internkontrollsystem.
Under revisjonen ble det demonstrert at leverandøren har et styringssystem som støtter god opp om arbeidet – spesielt knyttet til kvalitet.
Gjennomgangen viser at Geokontroll AS ivaretar kravene i avtalen på en god måte.