Stolt miljøfyrtårn bedrift

May 13, 2022

Det er ingen tvil om at bedrifter har et større bærekraftsansvar enn før.
Gjennom en miljøfyrtårn sertifisering setter vi FN’s bærekraftsmål på agendaen, og vi får også verktøy til å kunne jobbe systematisk med tiltak som skal redusere klimautslipp.
Geokontroll vil bidra til en grønnere fremtid. Vi er stolte av den gode jobben vi kontinuerlig gjør med HMS arbeidet vårt, og gjennom en sånn sertifisering får man dette mer på dagsorden.
Geokontroll fikk Miljøfyrtårn sertifikat den 10.06.2021.
Her er mer informasjon om hvorfor man bør bli verifisert til miljøfyrtårn:
https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/om-oss/hvorfor-ta-miljoansvar/