Drone

Vi i Geokontroll streber alltid etter utvikling av ny teknologi på fagområdet, drone er det nyeste tilskuddet i denne utviklingen.

Vårt selskap er Norges
ledende innen Stolpekontroll

Vi leder an innen stolpekontroll i Norge, med over 20 års ekspertise. Vår dedikasjon til kvalitet og sikkerhet gjør oss til bransjens standard. Gjennom avansert teknologi og systematisk tilnærming sikrer vi pålitelige strukturer og en tryggere fremtid. Velg oss som din partner for ledende tjenester innen råtekontroll, linjebefaring og HMS & kvalitetssikring for stolper.

Drone inspeksjon

Vi i Geokontroll streber alltid etter utvikling av ny teknologi på fagområdet, drone er det nyeste tilskuddet i denne utviklingen. Vi er glade for å kunngjøre at vi nå tilbyr droneoppdrag. Som et veletablert firma med lang erfaring innen inspeksjon, har vi nå utvidet våre tjenester til å inkludere toppkontroll av stolper og fotogrammetri. Vår ekspertise innen inspeksjon, kombinert med avansert drone-teknologi, gjør oss i stand til og levere nøyaktig og omfattende resultater til våre kunder. Vi er dedikerte til å opprettholde vår anerkjente standard for kvalitet og pålitelighet mens vi fortsetter å utvikle og forbedre våre tjenester for og møte kundens behov

Toppkontroll med drone

Med vår lange erfaring innen inspeksjon, har vi utvidet vår ekspertise til å inkludere dronebasert toppkontroll av stolper. Denne tilnærmingen kombinerer vår presise metodikk med den avanserte teknologien til droner, noe som gjør det mulig for oss å levere omfattende og nøyaktige resultater til våre kunder. Vi tilbyr både med og uten gjennomgang av bilder. Vi vil kunne tilby tre typer toppkontroll med drone som er følgende:

  • Enkel toppkontroll
  • Detaljert/termisk
  • Identifisere skader etter uvær

Fotogrammetri/3D modellering: presise og realistiske representasjoner

Vi er stolte av å kunne tilby fotogrammetri og 3D-modellering som en del av våre omfattende tjenester. Ved hjelp av avanserte teknologier og ekspertise på området, kan vi skape presise og realistiske representasjoner av ulike områder, strukturer og objekter. Fotogrammetri gjør det mulig for oss å generere detaljerte topografiske kart og modeller ved hjelp av fotografiske bilder. Ved å analysere og bearbeide disse bildene kan vi skape nøyaktige tredimensjonale modeller av terreng, bygninger, infrastruktur og mer. Våre 3D-modeller gir kundene våre muligheten til å visualisere sine prosjekter på en realistisk måte og å få verdifull innsikt i design og planlegging. Enten det gjelder å utforske muligheter for eiendomsutvikling, planlegge infrastrukturprosjekter, gjennomføre presise inspeksjoner eller om dere trenger nye høydedata. vi kan også tilby nøyaktig og pålitelig masseberegning av større masser, et eksempel på dette kan være ved utgraving av byggetomter. Våre fotogrammetri- og 3D-modelleringstjenester kanvære en uvurderlig ressurs.

REFERANSE

"BLABLABALABLA"

Construction Photos
TEST

TEST

"I will let my mum know about this, she could really make use of Ruc company! Thanks to the company of professionals!!! I will recommend you to my colleagues."

Construction Photos
Jacob Jones

Lovely Customer

"I love Ruc company. Needless to say we are extremely satisfied with the results. Ruc impressed me on multiple levels. Thanks to the company of professionals!!!"

Construction Photos
Emily Blunt

Lovely Customer